Moka pot

قهوه جوش موکا

قهوه جوش موکا چیست؟


قهوه جوش موکا یکی از قدیمیترین نوع قهوه جوش به حساب آمده و سالهاست  برای تهیه قهوه از این نوع قهوه جوش استفاده می شود .

مزایای قهوه جوش موکا:

- طراحی زیبا
- بدنه آلومینیومی
- استفاده آسان
- قابل استفاده با انواع اجاق گاز از جمله اجاق های القایی

در شکل زیر ، ساختمان قهوه جوش موکا را ملاحظه می کنید. در قسمت A آب می ریزند و در قسمت Bقهوه اسپرسو و یا قهوه فرانسه. سپس قهوه جوش موکا را روی حرارت گاز قرار دهید. آب در اثر گرما به بخار تبدیل شده و پس از میعان وارد قسمت Bمی گردد .پس از ورود به قسمت Cبه شکل مایع درآمده و قهوه آماده سرو میباشد.

این دستگاه برای تهیه هر نوع  دم نوش گیاهی قابل استفاده می باشد . نکته قابل توجه اینکه ، حداکثر میزان قهوه در قسمت B به اندازه نصف مخزن آن می باشد . دقت نمایید ، پر نمودن بیش از حد مخزن موجب کیپ شدن فیلتر فوقانی شده و موجب انفجار می گردد .

ضمنا به هیچ عنوان از گیاهان با آسیاب ریز و یا قهوه ترک استفاده نفرمائید . زیرا فشار بیش از حد بخار در محفظه ، آسیب جدی به همراه خواهد داشت .

 

نکته : در مخزن A حداکثر میزان مجاز آب ، تا زیر سوپاپ اطمینان می باشد .

<

 

جهت اطلاعات بیشتر : info@kardarkish.com

 

Google
Web this site
j2.5.0 by www.fairtec.at
400
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار
شرکت کاردار کیش قهوه پندار