کنترل کیفی و تضمین کالا

کنترل کیفی و تضمین کالا

کنترل کیفی و تضمین کیفیت

QC & QA

 

محور اصلی فعالیت های شرکت کاردار کیش بر کیفیت استوار است. ما قویاً بر این باوریم که کارآرایی موفق عملکرد ما در تمامی جنبه های کسب و کارمان منوط به حفظ استانداردهای بالا و بالا بردن ارزش افزوده از طریق کیفیت است.


با چنین چشم انداز روشنی و پیش برد آن که الهام بخش ما در پیاده سازی و توسعه ی گروه صنعتی شرکت کاردار کیش است، می توانیم براساس دستورالعملهای جامع کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) اطمینان یابیم که تمامی فعالیت های مجموعه منطبق با قوانین و مقررات مناسب وضع شده آن است.
معیارها و ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همگی بر اساس این دستورالعمل ها کنترل و تضمین می شود.

 

سر فصل های شاخص برنامه کنترل کیفیت برند تجاری پندار شامل موارد زیر است:
1- استانداردهای تولیدو انطباق آن با مشخصات و مختصات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
2- انطباق محصولات و فرآنید تولید با دستورالعمل های کنترل و تضمین کیفیت
3- بازرسی، نمونه برداری، آزمایش، بررسی و کنترل بر اساس دستورالعمل و آیین نامه ها
4- مستند سازی روند اجرایی و ثبت ضبط سوابق
5- کنترل و تطبیق مجوز و پروانه ها بر اساس دستورالعمل و آیین نامه ها
6- کنترل استانداردها و تطبیق آن با دستورالعمل ها و آیین نامه ها
7- کنترل سلامت و بهداشت مواد اولیه کالای تولیدی

استانداردها:

محصولات شرکت کاردار کیش بر اساس استانداردهای ملی شماره : 4388 - 589 - 383 - 3307 - 69 - 11138 - 3307 - 3308 - 3677 - 3544 - 3623 فرآوری و تولید کشته و با نظارت مستمر آزمایشگاه های همکار و مورد تائید معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، گواهی تطابق با استاندارد دریافت می نمایند .

 

اجرا:

 پیروی از شیوه های اجرایی دستورالعمل های و آیین نامه های کنترل و تضمین کیفیت در مجموعه شرکت کاردار کیش بر اساس برنامه کنترل کیفیت ، توسط تیم های کارشناسی ویژه در سطوح مختلف به شرح زیر تعریف شده است:

 

- خط مشی سازمانی و برنامه ریزی روند اجرایی
- مرحله ی طراحی خط تولید
- بازرسی در تولید و خرید - نمونه برداری و آزمایش
- بازرسی در مبدا و مقصد
- برنامه ریزی اجرایی
- فرآیند تولید
- فرآیند بازاریابی و ارسال کالا


اعضاء تیم کنترل و تضمین کیفیت شرکت کاردار کیش ، افرادی حرفه ای، آموزش دیده با دانش گسترده و درک جامع از کنترل در استاندارد سازی بوده و خود کارشنای تدوین استاندارد در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تدوین کننده استانداردهای های قهوه ایران می باشند .  که در این چرخه ی کار:
- در سطح شرکت؛ مدیر کنترل کیفی گزارش های خود را به طور مستقیم به رئیس هیأت مدیره ارایه می کنند.
- در سطح عملیاتی؛ تمام اعضای تیم، گزارش های خود را به طور مستقیم از طریق مدیر کنترل کیفی به مدیر اجرایی ارایه می کنند.
- در سطح پروژه؛ تمام اعضای تیم، گزارش های خود را به طور مستقیم از طریق مدیر کنترل کیفی به مدیر پروژه ارایه می کنند.


بنابراین، دستاورد این فرآیند منظم و دقیق، کنترل سریع و بسیار موثری است که باعث افزایش اطمینان از عملکرد سیستم شده و نتایج بسیار مثبت و درخشانی را به دنبال خواهد داشت.

 قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

 

<

 

جهت اطلاعات بیشتر : info@kardarkish.com