شماره : 264476/40/922

 

تاریخ : 12/11/1392

با عنایت به پایان فرآیند انتخاب واحد نمونه استان تهران در سال 1392 ، به استحضار می رساند شرکت کاردار کیش به عنوان تولید کننده نمونه استان تهران انتخاب شده است .

 

 

 

احمد لطفی نژاد

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی