شرکت کاردار کیش ( قهوه پندار )

تهران . تقاطع خیابان ولیعصر و دکتر بهشتی ، ابتدای عبادی ، نبش کوچه دل آرا ، شماره بیست ، واحد دو و پنج

کد پستی : 1595774317

تلفن : 88710034 ( 15 خط )   نمابر : 88718596 – 021