شرکت کاردارکیش قهوه پندار

 

مدیران قهوه پندار کارشناس رسمی اداره استاندارد در تدوین و نظارت

در صنعت قهوه کشور می باشند .

 

شرکت کاردار کیش ( قهوه پندار )

 

مدیریت کیفیت در شرکت کاردار کیش یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه خام قهوه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود. بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت‌ها را مشمول می‌گردد. (این نگرش مطابق استاندارد ISO9001:1994 می‌باشد.)

 

 

از جمله فعالیتهای مربوط به مدیریت کیفیت ، تضمین کیفیت و دیگری کنترل کیفیت در شرکت کاردار کیش می باشد .

 

 

 

شرکت کاردار کیش در جلسات کمسیون فنی و نهایی تدوین استانداردهای :

1- دانه قهوه سبز ( خام ) ویژگی ها و روش های آزمون ،استاندارد شماره 589

 

2- قهوه بو داده و ساییده ، ویژگی ها و روش های آزمون ، استاندارد شماره 4388

 

3- قهوه فوری ، ویژگی ها و روش های آزمون ، استاندارد شماره 3623

 

4- روش نمونه‌برداری از دانه قهوه خام بسته‌بندی شده 3309

 

5- روش اندازه‌گیری رطوبت دانه قهوه خام – روش روزمره

 

6-روشهای بازرسی چشمی و بویایی و تعیین مواد خارجی و عیوب دانه قهوه خام 3325

 

نقشی فعال داشته و شرکت در هزار و ششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی ، از دیگر افتخارات مدیران شرکت کاردار کیش ( قهوه پندار ) می باشد . مدیران شرکت کاردار کیش از جمله کارشناسان مورد تائید اداره استاندارد در بخش معاونت برنامه ریزی و تدوین ، و در بخش نظارت میباشند .