شرکت کاردار کیش ( قهوه پندار )

 

* معتبر ترین مجموعه آموزش علوم گیاه شناسی قهوه در ایرانشرکت کاردار کیش کارآفرین برتر استان تهران

 

* کلیه محصولات دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشند .

 

* محصولات پندار توسط آزمایشگاه های فوق پیشرفته گواهی تائید سلامت دریافت می نمایند .

 

* کلیه محصولات قهوه پندار بر اساس استاندارد های بین المللی و استاندارد ملی ایران تهیه می گردد.

 

* مدیران قهوه پندار کارشناس رسمی اداره استاندارد در تدوین و نظارت در صنعت قهوه کشور می باشند .

 

* قهوه پندار دارای پروانه خدمات مهندسی در کنترل و اتوماسیون از وزارت صنایع و معادن ایران می باشد .

 

* مدیران قهوه پندار تدوین کننده استانداردهای قهوه در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند .

 

* شرکت کاردار کیش تنها مجموعه فرآوری قهوه دارای گواهی تحقیق و توسعه مدیریت قهوه در خاورمیانه می باشد .

 

* محصولات پندار از نظر باقیمانده سموم آفت کش و قارچ کش ، اکراتوکسین نوع A ، و فلزات سنگین آزمایش می گردند .

 

*  قهوه پندار دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور در آموزش صنایع غذایی ( قهوه ، چای ، کاکائو ) می باشد .

 

* شرکت کاردار کیش ( قهوه پندار ) دارای گواهینامه ISO 9001:2008 -QMS در مدیریت کیفیت می باشد .

 

*  قهوه پنداردارنده گواهی بین المللی مدیریت تحقیق و توسعه قهوه از استرالیا1389 و 1393 .

 

*  قهوه پندار تولید کننده نمونه استان تهران – وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392 .

 

*  قهوه پندار کارآفرین برتر استان تهران – وزارت کار و رفاه اجتماعی 1389-1390 .

 

*   قهوه پندار عضو انجمن  متخصصین قهوه کشور استرالیا 2014 .

 

*  قهوه پندارواحد نمونه تولیدی – وزارت کار و رفاه اجتماعی1392 .