1- نمایشگاه تعطیلات ( Holliday show ) خرداد ماه 87

2- نمایشگاه جشنواره تابستانی پایتخت تیر ماه 87

3- نمایشگاه وزن ایده آل و تندرستی مرداد ماه 87

4- نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات مهر ماه 87

5- نمایشگاه بین المللی ایران گردی ، جهانگردی و هتلداری خرداد ماه 88

6- شرکت در چندین همایش وابسته به صنایع غذایی

 

7- نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات مهر ماه 89

8- حضور در نمایشگاه کارآفرینان برتر استان تهران تیر ماه 90

9- نمایشگاه خیریه وحدت ( مرکز خیریه معلولین ذهنی ) تیر و مهرماه 90

10- حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات شهریور ماه 90

 

11- حضور در نمایشگاه خیریه وحدت به نفع کودکان عقب افتاده ذهنی مهر ماه 90

12- حضور در نمایشگاه مطبوعات و سرو هفتاد هزار فنجان رایگان قهوه ، آبان ماه 90

13- نمایشگاه آگروفود 2012 در نمایشگاه بین المللی تهران ، 7 – 11 خرداد ماه 91

 

14- نمایشگاه شیرینی و شکلات ، نمایشگاه بین المللی تهران ، شهریور ماه 91

15- نمایشگاه خیریه وحدت اردیبهشت ماه 91

16- نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات آبان ماه 91

17- نمایشگاه خیره انجمن صرع ایران دی ماه 92

18- حضور در نمایشگاه های خیریه به نفع کودکان عقب افتاده ذهنی ، ایتام ، دیگر انجمن های خیریه