بیست و نهم دی ماه : حضور فعال در جشنواره موفقیت ، تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

 

پنجم بهمن ماه : حضور فعال در جشنواره دارالاکرام ، مجتمع سپهر شهرک غرب

 

هفدهم بهمن ماه : حضور فعال در همایش روانشناسی فرهنگسرای شفق یوسف آباد

 

بیست و چهارم بهمن ماه : اسپانسر تبلیغاتی مسابقه اتومبیل رانی قزوین ، جام 22 بهمن