قهوه پندار دارنده گواهی بین المللی مدیریت تحقیق و توسعه قهوه از استرالیا  1389 و 1396

برنامه ريزي توليد

تعيين برنامه زمانبندي و توالي عمليات در مسائل برنامه‏ريزي توليد به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي نقش مهم و موثري دارد، زيرا زمانبندي توليد باعث جلوگيري از انباشت سرمايه، تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين‏آلات و تلاش براي استفاده بهتر از آنها، پاسخگوئي بموقع به سفارش‏هاي مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود. مسائل زمانبندي توليد بسيار متنوع هستند.

هدف زمانبندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏هاي است. داشتن يك برنامه زمانبندي توليد مناسب، تاثير زيادي بر افزايش كارائي و دسترسي به اهداف سازمان دارد. مدل زمانبندي توليد در هر يك از سازمان‌هاي توليدي با توجه به اهداف و اولويت‏هاي دسترسي به هر يك از آن‌ها متفاوت است. بنابراين براي تعيين مدل زمانبندي مناسب در سازمان ابتدا بايد اهداف، اولويت و محدوديت منابع مورد بررسي قرار گيرد.

برنامه‌ريزي توليد در واقع زمان بندي و تعيين ترتيب اولويت‌هاي انجام كارها به صورت بهينه مي‌باشد واضح است كه براي يك واحد توليدي حداقل نمودن هزينه و افزايش بهره‌وري اهميت زيادي دارد بنابراين نوبت‌بندي در برنامه (در عدد، زمان و مكان) به منظور حداقل كردن هزينه و افزايش بهره‌وري ضرورت دارد.

امروزه اغلب كارخانجات كشور، بدون استفاده از روش‌هاي علمي برنامه‌ريزي توليد مشغول به كار هستند و لذا با مسائلي مانند وقفه‌‌هاي مختلف در توليد،‌ عدم وجود پيش بيني درخصوص مواد اوليه مورد نياز، مدت زمان لازم براي توليد، عدم توانايي تصميم گيري در خصوص تركيب توليد و … مواجه هستند.

مدل سازي اين امكان را فراهم مي كند كه مدير بتواند فرايند توليد را از ابعاد مختلف زماني و هزينه‌‌اي بهينه كرده و بهره‌وري توليد را افزايش دهد. روش‌هاي حل مسائل توليد از طريق مدل‌‌هاي كمي، نه تنها راه حل بهينه را براي وضعيت فعلي توليد نشان خواهد داد بلكه به برنامه‌ريزان كمك خواهد نمود كه به سوالاتي از قبيل “چه خواهد شد اگر …” نيز پاسخ گويند و حال آنكه پاسخ اين گونه سوالات از طريق تجربي و عملي ممكن است هزينه زا و در بسياري از موارد غير ممكن باشد.

ضرورت برنامه ريزي بر كسي پوشيده نيست و بطور خاص موضوع برنامه ريزي در فرايند توليد گاه داراي چنان مزايايي است كه در صورت عدم وجود، سازمانهاي توليدي را از مسير سالم رشد و ادامه حيات در محيط رقابتي منحرف مي سازد. در صورت پياده سازي موفق يك سيستم مديريت توليد جامع، شركتها مي توانند از مزاياي زير برخوردار گردند.

كاربردهاي اصلي

1- كمك به مسئولين خط توليد در برنامه ريزي بهينه توليد

2- كاهش حجم موجودي در انبار

3- افزايش قدرت پيش بيني وضعيت توليد و در نتيجه كمك به تصميم گيري در پذيرش سفارشات

4-كاهش برون سپاري و استفاده حداكثري از توان داخلي شركت

5- استفاده بهينه از توان ماشين آلات و پرسنل

6- مديريت بهتر محصولات، قطعات و ضايعات

7- افزايش سود و كاهش هزينه ها به واسطه نتيجه بهينه سازي

8- افزايش خوش قولي به واسطه تحويل به موقع محصول به مشتري

9- تعيين برنامه بهينه توليد هر ماشين

10- كاهش زمان بيكاري ماشين آلات بواسطه انتظار براي دريافت قطعه نيم ساخته

كاربردهاي جنبي

1- كمك به تصميم گيري در زمينه بكارگيري ماشين‌الات جديد

2- تحليل حساسيت عمليات توليد نسبت به تغيير شرايط مختلف

3- كمك به شناسايي تنگناها و گلوگاهها

عمده فعالیتهای این واحد در شرکت کاردار کیش به شرح ذیل می باشد :

1 – كنترل مدارك جديد از لحاظ توان توليد انبوه و اشكالات احتمالي موجود در نقشه ها و ارائه راهكار جهت رفع ايرادات آن و در نهايت تاييد نقشه و مدارك جهت آرشيو

2 – طراحي فرآيند توليد محصول بر اساس مدارك دريافتي از اموز مهندسي شامل :

الف) تعيين نوع مواد مصرفي

ب) ميزان مواد مصرفي

ج) تعيين مراحل فرآيند به تفكيك ماشين الات و پستهاي كاري

د) محاسبه و تعيين زمان مصرفي استاندارد مراحل فرآيند به تفكيك نوع فرآيند

ز)ورود و پردازش اطلاعات محاسبه شده در نرم افزار موجود در امور برنامه ريزي

3 – كلاسه نمودن مدارك ارسالي از امور مهندسي

4 – دريافت پيش سفارشها و بررسي و تجزيه و تحليل امكان توليد و ميزان كاربري منابع و تعيين تاريخ تحويل

5 – دريافت سفارش از واحد بازرگاني و مديريت توليد و اقدام به توليد.

6 – مقايسه مواد موجود در انبارها با ميان مواد مورد نياز جهت سفارش و تعيين مقدار كسري ها

7 – بررسي ميزان فني كسري ها جهت جايگزيني احتمالي مواد موجود

8 – پيش بيني مواد مورد نياز جهت خريد

9 – برنامه ريزي اولويت سفارشات بر اساس نظر امور بازرگاني و مديريت توليد

10 – صدور پرونده هاي ساخت قطعات به تريتيب اولويت درخت محصول

11 – تهيه مدارك مورد نياز پرونده توليدي نظير كارت كنترل ، نقشه ، درخواست جنس از انبار

12 – ارسال پرونده هاي صادره به واحد كنترل پس از تاييد سرپرست و مدير واحد جهت تاييد و پيگيري اخذ آنها

13 – ارسال پرونده هاي به انبارهاي مربوطه و كنترل جنس تحويلي انبارها به كارگاهها قبل از تحويل پرونده ساخت.

14 – پيگيري و نظارت مستمر بر پرونده هاي صادره از ابتدا تا خاتمه كار در كليه مراحل فرآيند توليد.

15 – ظرفيت سنجي بر اساس منابع توليدي كارگاهها جهت اخذ تصميم براي صدور پرونده توليدي يا ارجاع آن به واحد پيماني

16 – ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي قراردادها و مشكلات حين توليد به مديريت ارشد .

الف)فعالیت های شرکت کاردار کیش در آموزش :

تدارک امکانات کافی جهت تهیه مقالات

تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی

تشویق قهوه نوشان و کافی من ها به انجام تحقیقات آموزشی

تدارک برنامه های آموزشی

اطلاع رساني در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت کارشناسی

ب)فعالیت های کمیته برنامه ریزی آموزشی در دفاتر توسعه:

جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس lesson plan توسط اعضاء

جلب حمایت گروه های آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی course plan

همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی

مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقیق شیوه های نوین آموزشی

بازنگری برنامه های موجود

بررسی فرایند های آموزشی ،آئین نامه های آموزشی ،طرح ها ،برنامه ها و فعالیت های آموزشی

بررسی و پیشنهاد برنامه های جدید

پیشنهادات جهت رفع نواقص احتمالی

ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و شرکت در برنامه های مربوطه

ارزشیابی برنامه های آموزشی

ج)فعالیت های کمیته آموزش در دفاتر توسعه:

نیاز سنجی آموزشی کافی شاپ ها ، مسئولین فنی کارخانجات و مجموعه های در حال توسعه

همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی

تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرایند یاددهی – یادگیری

طرح و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی در توسعه فرایند آموزش

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی

توسعه توانایی های اساتید در گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

د)فعالیت های کمیته ارزشیابی در دفاتر توسعه:

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش پژوهان

شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها،عملکرد ،مهارت ها و …

بررسی مشکلات آموزشی ،افت و یا موفقیت کاری و…

ارزشیابی مدرسین

بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی ، اجرایی ، پژوهشی و آماده به کار

ارزشیابی سیستم آموزشی

بانک اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات ،تجهیزات ،تسهیلات و …

شاخص های آموزشی و گزارش شاخص ها و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی

پیگیری ،تهیه و تدوین برنامه های ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

و)فعالیت های کمیته آموزش مداوم در دفاتر توسعه:

نیاز سنجی در ارتباطات با موضوعات تخصصی

برقراری ارتباط با گروه های آموزشی و تدوین برنامه های آموزش مداوم

شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

تهیه فهرست موضوعات آموزشی

تعیین اولویت های برنامه های آموزشی

تعیین مشکلات مربوط به سلامت در ارتباط با موضوع تخصصی بر اساس شواهد

تهیه فهرست موضوعات آموزشی با هدف کاهش مشکلات سلامتی و افزایش رضایتمندی جامعه