قهوه جوش موکا چیست؟

 

قهوه جوش موکا یکی از قدیمیترین نوع قهوه جوش به حساب آمده و سالهاست  برای تهیه قهوه از این نوع قهوه جوش استفاده می شود .

مزایای قهوه جوش موکا:

 

– طراحی زیبا

– بدنه آلومینیومی

– استفاده آسان

– قابل استفاده با انواع اجاق گاز از جمله اجاق های القایی

 

در شکل زیر ، ساختمان قهوه جوش موکا را ملاحظه می کنید. در قسمت A آب می ریزند و در قسمت Bقهوه اسپرسو و یا قهوه فرانسه. سپس قهوه جوش موکا را روی حرارت گاز قرار دهید. آب در اثر گرما به بخار تبدیل شده و پس از میعان وارد قسمت Bمی گردد .پس از ورود به قسمت Cبه شکل مایع درآمده و قهوه آماده سرو میباشد.

 

این دستگاه برای تهیه هر نوع  دم نوش گیاهی قابل استفاده می باشد . نکته قابل توجه اینکه ، حداکثر میزان قهوه در قسمت B به اندازه نصف مخزن آن می باشد . دقت نمایید ، پر نمودن بیش از حد مخزن موجب کیپ شدن فیلتر فوقانی شده و موجب انفجار می گردد .

 

ضمنا به هیچ عنوان از گیاهان با آسیاب ریز و یا قهوه ترک استفاده نفرمائید . زیرا فشار بیش از حد بخار در محفظه ، آسیب جدی به همراه خواهد داشت .

 

نکته : در مخزن A حداکثر میزان مجاز آب ، تا زیر سوپاپ اطمینان می باشد .