چند نکته برای نگهداری از قهوه در منزل

▪ به طور کلی نگهداری دانه قهوه بسیار ساده تر از پودر قهوه است، بنابراین به شما توصیه می کنیم هنگام خرید قهوه، دانه های آن را تهیه و خودتان در منزل آسیابشان کنید.

▪ اگر دانه های قهوه را درون قوطی های فلزی یا ظروف شیشه ای تیره رنگ با درهای محکم بریزید، می توانید مطمئن باشید که حداقل تا ۴ ماه  بدون تغییر رنگ و بو باقی می مانند.

▪ هر بار به اندازه نیاز روزانه تان دانه های قهوه را پودر کنید.

▪ پودر قهوه تا یک ماه بدون تغییر عطر و طعم داخل ظروف شیشه ای با رنگ تیره باقی می ماند.

▪ ظروف نگهداری قهوه را در مکان های خشک، خنک و به دور از نور و اکسیژن قرار دهید.

▪ اگر دانه های قهوه را درون نایلون های محکمی بریزید و در نایلون را هم پس از خارج کردن هوای آن، محکم گره بزنید، می توانید آن را تا یک ماه داخل فریزر نگهداری کنید.

▪ مکان های مرطوبی مانند یخچال، جای مناسبی برای نگهداری پودر قهوه نیستند.

▪ هرگز از پیمانه های خیس برای برداشتن پودر یا دانه قهوه استفاده نکنید.