قهوه پندار شرکت کاردار کیش

 

 

 

واحد کنترل کیفیت شركت کاردار کیش با برخورداری از مجرب ترین و دقیق ترین کارشناسان صنایع غذایی و میکروبیولوژی و همچنین بهره برداری از مجهز ترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های میکروبی و شیمیایی دانه های قهوه را در هنگام خرید و پیش از ورود به خط تولید از نظر آلودگی های قارچی و میکروبی به شرح عکس های ذیل مورد ارزیابی قرارداده و سپس مجوز ورود به فرآیند تولید صادر می گردد :

 

 

 

کنترل دانه های سرکه ای

 

 

کنترل دانه های حشره زده

 

 

کنترل دانه های Partial Black

 

کنترل دانه های Malfoarmed

 

 

کنترل دانه های Black bean defect

 

 

کنترل دانه های Black bean defect

 

کنترل دانه های Floater

 

 

کنترل دانه های قارچی

 

 

کنترل دانه های کفکی

 

کنترل قلرچ های موجود بر دانه قهوه

 

 

کنترل قلرچ های مولد اکراتوکسین نوع A

 

 

کنترل دانه های Floater

 

بررسی آلودگی های احتمالی

 

 

بررسی آلودگی های احتمالی

 

 

بررسی آلودگی های احتمالی

 

 

 

کلیه این آزمایشات بر اساس ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می پذیرد

 

و این اطمینان به شما داده می شود ، دانه قهوه پندار بر گرفته از عالیترین بذور ، و محصولات پندار در ردیف بالاترین کیفیت بین المللی قرار داد

 

 

 

با افتخار ، پندار بنوشید ….