قهوه پندار دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور در آموزش می باشد .

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش