کنترل کیفی و تضمین کیفیت

QC & QA

 

 

 

محور اصلی فعالیت های شرکت کاردار کیش بر کیفیت استوار است. ما قویاً بر این باوریم که کارآرایی موفق عملکرد ما در تمامی جنبه های کسب و کارمان منوط به حفظ استانداردهای بالا و بالا بردن ارزش افزوده از طریق کیفیت است.

 

 

با چنین چشم انداز روشنی و پیش برد آن که الهام بخش ما در پیاده سازی و توسعه ی گروه صنعتی شرکت کاردار کیش است، می توانیم براساس دستورالعملهای جامع کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) اطمینان یابیم که تمامی فعالیت های مجموعه منطبق با قوانین و مقررات مناسب وضع شده آن است.

معیارها و ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همگی بر اساس این دستورالعمل ها کنترل و تضمین می شود.

 

 

 

سر فصل های شاخص برنامه کنترل کیفیت برند تجاری پندار شامل موارد زیر است:

1- استانداردهای تولیدو انطباق آن با مشخصات و مختصات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

2- انطباق محصولات و فرآنید تولید با دستورالعمل های کنترل و تضمین کیفیت

3- بازرسی، نمونه برداری، آزمایش، بررسی و کنترل بر اساس دستورالعمل و آیین نامه ها

4- مستند سازی روند اجرایی و ثبت ضبط سوابق

5- کنترل و تطبیق مجوز و پروانه ها بر اساس دستورالعمل و آیین نامه ها

6- کنترل استانداردها و تطبیق آن با دستورالعمل ها و آیین نامه ها

7- کنترل سلامت و بهداشت مواد اولیه کالای تولیدی

استانداردها:

 

محصولات شرکت کاردار کیش بر اساس استانداردهای ملی شماره : 4388 – 589 – 383 – 3307 – 69 – 11138 – 3307 – 3308 – 3677 – 3544 – 3623 فرآوری و تولید کشته و با نظارت مستمر آزمایشگاه های همکار و مورد تائید معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، گواهی تطابق با استاندارد دریافت می نمایند .

 

 

اجرا:

 

پیروی از شیوه های اجرایی دستورالعمل های و آیین نامه های کنترل و تضمین کیفیت در مجموعه شرکت کاردار کیش بر اساس برنامه کنترل کیفیت ، توسط تیم های کارشناسی ویژه در سطوح مختلف به شرح زیر تعریف شده است:

 

 

 

– خط مشی سازمانی و برنامه ریزی روند اجرایی

– مرحله ی طراحی خط تولید

– بازرسی در تولید و خرید – نمونه برداری و آزمایش

– بازرسی در مبدا و مقصد

– برنامه ریزی اجرایی

– فرآیند تولید

– فرآیند بازاریابی و ارسال کالا

 

 

اعضاء تیم کنترل و تضمین کیفیت شرکت کاردار کیش ، افرادی حرفه ای، آموزش دیده با دانش گسترده و درک جامع از کنترل در استاندارد سازی بوده و خود کارشنای تدوین استاندارد در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تدوین کننده استانداردهای های قهوه ایران می باشند .  که در این چرخه ی کار:

– در سطح شرکت؛ مدیر کنترل کیفی گزارش های خود را به طور مستقیم به رئیس هیأت مدیره ارایه می کنند.

– در سطح عملیاتی؛ تمام اعضای تیم، گزارش های خود را به طور مستقیم از طریق مدیر کنترل کیفی به مدیر اجرایی ارایه می کنند.

– در سطح پروژه؛ تمام اعضای تیم، گزارش های خود را به طور مستقیم از طریق مدیر کنترل کیفی به مدیر پروژه ارایه می کنند.

 

 

بنابراین، دستاورد این فرآیند منظم و دقیق، کنترل سریع و بسیار موثری است که باعث افزایش اطمینان از عملکرد سیستم شده و نتایج بسیار مثبت و درخشانی را به دنبال خواهد داشت.

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش