قهوه پندار عضو انجمن  متخصصین قهوه کشور استرالیا 2014

 

قهوه پندار

گیاه شناسی قهوه

 

این صفحه مختص متخصیصن علوم کشاورزی بوده و بدلیل وجود اصلاحات علمی فراوان  لازم است متن با زبان تخصصی ارائه گردد .

رده بندی قهوه

 

DICOTYLEDONEAE

 

 

CLASS

 

METACHALAMYDEAE – SYMPETALAE

 

 

SUB CLASS

 

RUBIALES

 

 

ORDER

 

RUBIACE

 

 

FAMILY

 

CAFFEA

 

 

GENUS

 

ARABICA – ROBUSTA

 

 

SPECIES  COFFEA

 

 

 

جنس Coffea متداولترین جنس در دم نوش قهوه قهوه می باشد . این جنس دارای 25 گونه گیاهی می باشد . گیاه عربیکا و روبوستا متداولترین گونه در مصرف جهانی قهوه می باشد . گونه های تجاری آن با نام های علمی زیر شهرت دارند :

Coffea Liberica, Coffea Stenophylla, Coffea Excelsa, and Coffea Canephora (Robusta)گونه های گیاهی عربیکا و روبوستا تنها گونه هایی هستند که به صورت تجاری کشت می گردند ولی دیگر گونه ها کشت صنعتی و تجاری نداشته و جهت زراعت ارزشمند نمی باشند .

گیاه قهوه معمولاٌ در مناطق تروپیکی رشد می نماید . بعضی از گونه ها تا 30 فیت رسد می نمایند

در کشاورزی مدرن امروزی ، به جهت استحصال سریع و راحت گیلاس قهوه ، کشاورزان گیاهان را حداکثر در ارتفاع 15 فیت هرس می نمایند .

 

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

قهوه پندار

 

گیاه روبوستا به شکل درختچه و بوته ای شکل می باشد با شاخه های تنه ای شکل . شاخه های متصل به تنه دارای خصوصیات منحصر به فردی می باشند که با دیگر گونه های گیاه قهوه متفاوت می باشد . شکل زیر ، حالت شماتیک گیاه روبوستا را توصیف می نماید .

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیشقهوه پندار

گیاه عربیکا دارای برگهای زوج به سمت بالا می باشد . برگهای پائینی با حالت پژمردگی و رنگ تیره تر به سمت پائین گرایش دارند . بدنه ساقه بر عکس گیاه روبوستا حالت تنه ای شکل ندارند . در شکل زیر نمای شماتیک برگهای گیاه عربیکا را ملاحظه می فرمائید .

 

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

انواع شکل برگ :

( abrupilypinnate ) شکل برگ در گیاه قهوه حالت دو قطبی دارد . در حقیقت شکل برگ در دو طرف نوار وسط ، قرینه می باشد . فاصله برگ تا ساقه یک تا سه اینچ می باشد . این برگ ها همیشه سبز بوده و با زاویه 90 درجه به ساقه متصل می گردند .

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش قهوه پندار-شرکت کاردارکیش قهوه پندار-شرکت کاردارکیش قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

حاشیه برگ ها : حاشیه داخلی برگ ها موج دار می باشند و لبه آنها با کنگره های ریز . هرچند در گیاهان جوان لبه های کنگره ای نمود بیشتری دارند . این حالت ها در گونه های مختلف متفاوت می باشند . ضمنا برگ ها تخمه مرغی شکل به سمت مسطتیل  می باشند .

 

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

Coffee Leaf Base: acuminate. This characteristic is fairly common among types.

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

Coffee Leaf Tip: acuminate. This also is pretty much common among types.

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

Coffee Leaf Venation: midrib to margin. This varies among types.

 

Typical coffee leaf lengths: 4 to 6 inches.

 

Typical coffee leaf widths: 1 to 3 inches.

 

Coffee leaf color: is a deep green with a waxy surface.

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش    برگ گیاه قهوه از جلو

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش    برگ گیاه قهوه از پشت

 

 

The coffee plant flower is white, are produced in dense clusters, and formed in the axils of the leaves. (Where the leaf protrudes from the stem.)

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

The coffee plant flowers have five-toothed calyx (outer wall of the flower), a tubular five-parted corolla (inner wall of the flower).

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

Five stamens (pollen bearing organ) and a single bifid style (one piece pointed and divided in two equal parts). The coffee plant’s flowers last only a few days. The coffee plant blooms shortly after a rain. .

 

گل قهوه دارای بوی بسیار مطبوعی می باشد و این عطر در گونه های مختلف متفاوت می باشد .

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

 

گیاه عربیکا اتوگاموس بوده و می تواند خود باروری نماید درصورتیکه گیاه ربوستا هتروگاموس می باشد بدین معنا که گیاه دارای جنس نر و ماده می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت میان گونه های گیاهی عربیکا و روبوستا

 

ROBUSTA

 

 

ARABICA

 

 

 

 

2200-3000

 

 

1200-2200

 

 

RAINFALL

 

18-36’c

 

 

15-24’c

 

 

TEMP.

 

2.2%

 

 

1.2%

 

 

CAFFEINE

 

7-10%

 

 

5.5 – 8%

 

 

CHOLOROGENIC ACID (CGA)

 

10-11.5%

 

 

15-17%

 

 

SUCROSE

 

22

 

 

44

 

 

CHOROMOSOMES

 

0-800M

 

 

600-22000M

 

 

ALTITUDE

 

 

 

قهوه پندار-شرکت کاردارکیش